Bernhard Moller
Leitung Technik

Harald Friedrich
Film und Videoeditor

Christian Ebert
Tontechniker

Sebastian Marschall
Mediengestalter Bild und Ton

Benjamin Richter
Mediengestalter Bild und Ton

Sebastian Lehnert
Mediengestalter Bild und Ton

Theo Stiegler
Mediengestalter Bild und Ton

Paul Brodnjak
Auszubildender Mediengestalter Bild und Ton

Anne Bodendörfer
Auszubildende Mediengestalterin Bild und Ton

Daniel Mittemeyer
Auszubildender Mediengestalter Bild und Ton